12 redenen waarom ouders kiezen voor De Spaandammerschool

De Spaarndammerhout is een school waar….
 1. ieder kind zich welkom weet, veilig voelt en met plezier vertoeft.
 2. geen onderscheid wordt gemaakt qua achtergrond of geloof: wij staan voor waardevrij, openbaar onderwijs.
 3. de lat hoog wordt gelegd en opbrengstgericht wordt gewerkt.
 4. ieder kind zich volledig kan ontwikkelen en voorbereiden op een toekomst van goed (wereld)burgerschap.
 5. Brede talentontwikkeling écht breed is door uitstekend taal- en rekenonderwijs en vakdocenten voor muziek en beweging.
 6. oog is voor verschillen: ieder kind is uniek, staat centraal en ontvangt onderwijs dat past.
 7. het gehele team bewust werkt aan een heldere onderwijsvisie op basis van de behoeften van kinderen en de Dalton kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit.
 8. reflecteren richtinggevend is.
 9. leerkrachten en andere professionals nooit zijn uitgeleerd.
 10. kinderen, ouders en leerkrachten van en met elkaar leren.
 11. ouders altijd welkom zijn en hun betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld: ze worden uitgenodigd om “actief” lessen bij te wonen, met de leerkracht in gesprek te gaan en hun talenten in te zetten binnen de school.
 12. in alle groepen de methodes modern zijn en digitaal worden ondersteund met voldoende soft- en hardware zoals computers en digitale schoolborden in iedere klas.
ONZE VISIE & MISSIE

Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Meer… >

Over Dalton Onderwijs

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen door Helen Pankhurst. Meer… >