Brede school

Brede scholen combineren onderwijs met naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Openbare Dalton basisschool De Spaarndammerhout werkt samen met Combiwel en Muziekcentrum Aslan. Wij bieden:​

  • kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal
  • voor- en naschoolse opvang
  • naschoolse activiteiten
  • uitstekend muziekaanbod
  • basisonderwijs