De Vreedzame School

 

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.

Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school.

Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1.

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Wat leren de kinderen?

 De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:

  • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
  • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
  • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
  • Herkennen van gevoelens.
  • Omgaan met gevoelens.
  • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
  • Conflicten oplossen door win-win situaties.
  • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
  • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.