Integraal Kind Centrum

Dalton IKC de Spaarndammerhout is een openbare Daltonschool én een Vreedzame school, gevestigd in een mooi gebouw in de Houthavens.

Wij zijn een Integraal Kind Centrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen en de kansen krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. In ons IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten samengevoegd.

Binnen ons IKC is er sprake van een doorlopende leerlijn en een inclusieve kijk op opvang en onderwijs. Onze pedagogische visie en aanpak is gebaseerd op de Vreedzame school en de Vreedzame wijk. 

Dalton IKC de Spaarndammerhout werkt samen met Combiwel voor kinderen. Daarnaast werken wij samen met Muziekcentrum Aslan en diverse buurtorganisaties die bij ons naschoolse activiteiten verzorgen, op gebied van cultuur, natuur en bewegen. 

Wij bieden:

  • Kinderdagverblijf
  • Peuterspeelzaal
  • Naschoolse opvang 
  • Naschoolse activiteiten 
  • Beweegactiviteiten 
  • Een ruim muziekaanbod 
  • Basisonderwijs 
ONZE VISIE & MISSIE

Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Meer… >

Over Dalton Onderwijs

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen door Helen Pankhurst. Meer… >