Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Namens de ouders zitten Auzma Jalimsing-Ishaq en Boris van de Heijden in de MR.
Namens het personeel zitten Susanne Bovenkerk en Minke van der Pal in de MR.