Visie & Missie

kidsSamenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs binnen Openbare Dalton basisschool De Spaarndammerhout als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Amsterdam, en in het bijzonder De Spaarndammerbuurt, is een smeltkroes van mensen met niet alleen verschillende culturele en etnische achtergronden, maar ook van verschillende sociaaleconomische achtergronden. Dat is een mooi en rijk gegeven met veel kansen voor een brede buurtschool als onze school. Wij investeren in een visie op een integrale aanpak van 0 tot 13 jaar. Waarbij de talenten van de kinderen, de ouders, de teams, als ook vanuit de omgeving de bron zijn.

Visie

Brede talentontwikkeling en onderwijs dat past, in een uitdagende levensechte leeromgeving met een sterk pedagogisch fundament, vormen de basis van onze visie.

Missie

In onze visie levert deze integrale aanpak veel op: kinderen, toekomstige (wereld)burgers die in staat zijn zowel zelfstandig als vanuit samenwerking probleemoplossend en innovatief te denken en te handelen. Met respect voor de ander en voor de omgeving en vanuit een democratisch denken.