Ouderraad

De ouderraad (OR) is samengesteld uit ouders/verzorgers van de kinderen die de school bezoeken. De ouderraad helpt mee met het organiseren van verschillende festiviteiten zoals bij sinterklaas en kerst. Verder is de ouderraad actief in het verzamelen van ideeën en plannen voor de school. Samen met de ouderraad zijn ook enkele ouderwerkgroepen opgestart, zoals het aanleggen van een schoolbibliotheek en het aanleggen van moestuintjes. De ouderraad beheert ook het ouderfonds van de school. Jaarlijks wordt aan de ouders hiervoor een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De ouderraad bestaat uit Chris Sant (voorzitter), Carlien Pais Gaudencio (secretaris), Rogier Korterink (penningmeester) en Bert van Kreveld.

De ouderraad heeft samen met school een ouderkamer ingericht, op de begane grond naast de kleuterklassen. De ouderkamer is elke ochtend vanaf de inloop open, behalve op woensdag. Ouders kunnen elkaar daar ontmoeten en ideeën en plannen bespreken.

De ouderraad heeft ook een e-mailadres: ouderraad@despaarndammerhout.nl. U kunt daar ook terecht voor uw ideeën en/of vragen. Wilt u berichten via de mail ontvangen van de ouderraad? Stuur dan ook een mailtje naar bovenstaand adres.