Schoolgids

De schoolgids voor het jaar 2017 – 2018 is een praktisch document, dat u tijdens het jaar regelmatig zult raadplegen. U treft er alle informatie aan die voor u van belang is: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap, voor- en naschoolse opvang, overblijven enz.

Maar de schoolgids is ook meer: in deze schoolgids laat het team van de school u weten hoe het onderwijs op deze school wordt gegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt.

Ook kunt u in dit boekje lezen welke stappen de school zet in haar eigen ontwikkeling. De schoolgids is in het bijzonder bestemd voor de ouders van de huidige leerlingen. Voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind vormt deze schoolgids een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die zij moeten maken.

U kunt onze schoolgids hier in pdf-formaat (1mb) downloaden. Lukt u dit niet, stuur dan aub een berichtje, dan kunnen wij hem voor u printen of mailen.