Leerling mediatoren

In De Vreedzame School leren kinderen en volwassenen conflicten op te lossen op een constructieve manier. Dat kunnen beide partijen zelf doen of met hulp van een derde, neutrale partij: een mediator. De mediator helpt de strijdende partijen met het oplossen van hun conflict. De mediator lost niet zelf het conflict op, draagt (in eerste instantie) geen oplossingen aan, maar draagt er toe bij dat de partijen zelf zo ver komen dat ze een (win-win-) oplossing voor het conflict kunnen bedenken en gaan uitvoeren. Mediatie is op veel plekken in de samenleving ingeburgerd: bij de rechtspraak, burenruzies, echtscheidingen, arbeidsconflicten e.d. en ook op school. Het gaat om het benutten van de eigen kracht van mensen (in ons geval kinderen) die een conflict hebben. Ze zijn zélf actief verantwoordelijk voor de oplossing. Zij moeten de relatie weer herstellen. De mediator is dus niet een soort scheidsrechter, maar juist iemand die het proces in goede banen leidt.

Bij ons op school zijn leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot leerlingmediator. Ze hebben geleerd wanneer en hoe zij kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Als leerlingen die een conflict met elkaar hebben (de conflicteigenaren) hulp willen van de leerlingmediatoren, gaan ze met de leerlingmediatoren naar een rustige ruimte. Daar wordt het conflict aan de hand van een stappenplan besproken met als doel een win-win-oplossing te vinden voor beide partijen.

De leerlingmediatoren werken in tweetallen. Elke dag heeft een ander tweetal dienst. De mediatoren van dienst zijn herkenbaar aan de foto’s die bij de (achter)ingang van de school hangen. De mediatoren van dienst zijn beschikbaar tussen tussen 11:45 en 12:45 (de grote pauzes van groep 3 t/m 8). Zij zijn dan ook op het plein en hebben een gele pet op waaraan ze herkenbaar zijn.
Eens in de 6-8 weken zijn er intervisiebijeenkomsten van de leerlingmediatoren met hun coaches.

In 2017-2018 zijn de volgende leerlingen mediator:

Groep 8: Tuana, Fatima Zahra, Akram, Dina, Jayden, Naoual, Rayan, Kantuta.

Groep 6: Zala, Victoria.

De coaches zijn:

Lonneke van Miert – van Hezewijk (groepsleerkracht groep 7/8)

Rik van Sitteren (interne begeleider)

Diploma

Tijdens de kerstviering ontvingen de Vreedzame School mediatoren hun diploma. Zij werden in november opgeleid voor hun belangrijke taak en starten direct na de kerstvakantie. Gefeliciteerd!

ONZE VISIE & MISSIE

Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Meer… >

Over Dalton Onderwijs

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen door Helen Pankhurst. Meer… >