Muziek

Klik op het plaatje om artikel te openenMuziek maakt slim

Sinds maart 2009 verzorgt Aslan Muziekcentrum op onze school een lange leerlijn muziek (MTE). De Muziek Talent Express (MTE) is een methode voor een ‘doorlopende leerlijn’ muziekles voor kinderen van groep 1 t/m 8.

Ter verdieping van de wekelijkse lessen zullen in het schooljaar 2014-2015 nu ook naschoolse zang- en instrumentale lessen worden gegeven.

Het met elkaar muziek maken bevordert niet alleen het samenwerken en het rekening houden met elkaar, maar ook de taalontwikkeling en de talentontwikkeling. Muziek maken is een fundamenteel onderdeel van cultuur en kan een grote rol spelen in de ontwikkeling en opvoeding van een kind.

Door muziek leren jonge kinderen hun emoties op een natuurlijke en evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen.

Verder musiceren en zingen kinderen in onze naschoolse talentband. Voor kinderen kan dit een mooie opstap naar de muziekschool betekenen. Deze talentklas vindt plaats in de verlengde schooltijd.


Het cursusaanbod 2014-2015 (start woensdag 29 oktober)

13.00 – 14.00 uur: ouderenkoor (10 lessen €50 p.p.)

14.00 – 17.00 uur: gitaarles (prijzen zie website Aslan)

14.10 – 15.00 uur: kinderkoor 6 tot 10 jaar (30 lessen € 100 p.p)

15.00 – 17.00 uur: Zangles: privé, duoles (prijzen zie website)

Aslan Muziekcentrum
Revaleiland 1B, 1014 ZG Amsterdam
Tel 020 – 612 44 46


Levent AslanLevent Aslan: Samenwerken met De Spaarndammerhout is een feest.

De kinderen, de leerkrachten, de ouders, de hele school swingt.

Enkele jaren geleden had ik een gesprek met Sipke Posma, toenmalig directeur van basisschool de Roos, huidig directeur van Brede School De Spaarndammerhout. Hij wilde een muziekproject afnemen.

Hij vertelde mij over zijn school, de uitdagingen waar hij voor stond, de behoefte bij zijn leerlingen aan een fijne veilige omgeving, structuur en zelfontwikkeling én zijn liefde voor muziek.

Het was zo’n gesprek waarin je komt om de laatste dingen af te stemmen, maar er ineens een uitwisseling van ideeën ontstaat waardoor je afwijkt van het plan en samen vanuit een geëngageerd enthousiasme aan het dromen slaat. Hoe konden we met muziekles inspelen op de behoeften  en de talentontwikkeling van zijn leerlingen en bijdragen aan een beter schoolklimaat? Korte projecten geven immers een school een leuke impuls, maar de beklijving ervan is gering.

Ook gaf Sipke toen het belang van de koppeling van Taal en Muziek aan. In de Muziek Talent Express hebben we deze ambitie opgenomen en uitgewerkt samen met Stichting Taalvorming. Hierbij leren leerlingen taal in allerlei taalgebruiksituaties, ook bijvoorbeeld tijdens de muziekles en hoe muziek een bijdrage kan leveren aan taalontwikkeling.

Die middag sloten wij een pact om ons samen in te zetten voor een meer kansrijke generatie Amsterdamse kinderen met gevoel voor muziek. Door deze ontmoeting heeft Aslan de kans gekregen om de leerlijn uit te werken. Pioniers waren we, maar ook trots dat we meegeholpen hebben aan goed muziekonderwijs op de basisschool, zoals dat nu in het basispakket is opgenomen. Wij willen Sipke dan ook bedanken voor deze vlam en wij omarmen onze samenwerking!”

Levent Aslan

Directeur muziekcentrum Aslan


Muziekonderwijs

Klik op dit leuke filmpje over ons muziekonderwijs op Brede School De Spaarndammerhout.
[pb_videoshowcase group=”3″ align=”left” theme=”light_rounded”]

ONZE VISIE & MISSIE

Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Meer… >

Over Dalton Onderwijs

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen door Helen Pankhurst. Meer… >