Daltonschool

EEN STUKJE DALTONGESCHIEDENIS  
Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Haar ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen baseerde zij op haar ervaring als leerkracht. 

 

Helen Parkhurst (1886-1973) 

 

In 1905 werkt Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar krijgt zij te maken met veertig kinderen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend is ‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom kiest zij voor een aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegt met de kinderen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Een en ander wordt vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: de taak. De kinderen beloven bij dit contract dat zij aan hun taak werken en die op tijd af hebben. 

Helen Parkhurst belooft de kinderen hulp te bieden indien dit noodzakelijk is. In eerste instantie gaat het Helen Parkhurst om praktische oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In die situatie is zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakt ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle kinderen goed is. Tussen 1913 en 1915 werkt Parkhurst in Italië met de beroemde pedagoge Montessori en krijgen haar ideeën een pedagogische grondslag. 

 

Enkele jaren later legt zij haar visie op onderwijs vast in het boek: ‘Education on the Dalton Plan’ (1922). Later worden haar ideeën toegepast in de ‘State Highschool’ in Dalton, Massachusetts. Naar deze plaats is het Daltononderwijs genoemd. 

 

Nu, ruim een eeuw later, gebruikt de Spaarndammerhout deze ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse en effectieve invulling van ons Daltononderwijs. De maatschappij verandert en wij vinden het belangrijk om hierop in te spelen. Daarom willen we kinderen vaardigheden meegeven waarmee ze zichzelf steeds verder kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn: samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Wij houden ons op de hoogte van de nieuwste literatuur. 

 

MISSIE & VISIE  

Op de Spaarndammerhout streven wij naar een school waar respect voor jezelf en de ander centraal staat. Wij willen dat kinderen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan. In de maatschappij van nu wordt er steeds meer een beroep gedaan op vaardigheden zoals: zelfstandig zijn, goed kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kunnen reflecteren op je eigen handelen en keuzes. Binnen ons Daltononderwijs ontwikkelen we deze vaardigheden. 

 

Een kind dat zichzelf en anderen respecteert, initiatief neemt, proactief is, verantwoordelijkheid kan nemen en verantwoording kan vragen en afleggen, is een kind met een democratische, ondernemende grondhouding. Een kind met lef! 

 

Op de Spaarndammerhout werken wij aan persoonlijkheidsontwikkeling door het stellen van ik-doelen. 

Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; ze weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid.

Op de Spaarndammerhout vullen we dit op de volgende manier in: 

 

ZELFSTANDIGHEID: 

  • Kinderen krijgen de ruimte om op hun eigen niveau te werken. 
  • De leerkracht zet de onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat in; zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. 

SAMENWERKEN: 

  • Kinderen leren samen te werken zodat er wederzijds respect ontstaat. 

VERANTWOORDELIJKHEID: 

  • Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het materiaal en het werk. 
  • Kinderen leren zelf(standig) te plannen door middel van een taak. 

REFLECTIE: 

  • Kinderen leren om zelf kritisch te kijken naar het eigen leerproces en formuleren leerdoelen. Zo ontstaat eigenaarschap. 
  • Kinderen leren om zelf kritisch te kijken naar zichzelf en formuleren doelen gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, de ik-doelen, zodat de kinderen het maximale uit zichzelf halen. 
  • Kinderen gaan met hun leerkracht in gesprek over de gestelde doelen en bereiden samen het portfolio gesprek voor. 
  • Kinderen laten in een portfolio zien hoe ze werken aan de doelen en beschrijven de persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt aan de ouders gepresenteerd tijdens een portfoliogesprek.

 Hoe wij handen en voeten geven aan ons daltononderwijs, vindt u in ons dalton handboek: 

  Daltonhandboek