Visie & Missie

Voor alle openbare scholen van AWBR is één algemene missie geformuleerd. Deze luidt als volgt:

“Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, buurtgericht openbaar basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samenleven en werken”.

Op onze openbare school vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt, dat kinderen met plezier naar school gaan, dat zij zich ten volste kunnen ontwikkelen en dat talenten tot bloei komen.  

 

De Spaarndammerhout is een Daltonschool én een Vreedzame School. 

Op de Spaarndammerhout willen wij dat kinderen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan.
In de maatschappij van nu wordt er steeds meer een beroep gedaan op vaardigheden zoals: zelfstandig zijn, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kunnen reflecteren op je eigen handelen en keuzes.
Naast de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen, ontwikkelen we bovenstaande vaardigheden.
 
Onze visie is dan ook: ‘Een kind met lef!’ Een kind met lef is een kind dat zichzelf en anderen respecteert, initiatief neemt, proactief is, verantwoordelijkheid kan nemen en verantwoording kan vragen en afleggen, een kind met een democratische, ondernemende grondhouding.

Op de Spaarndammerhout werken wij aan persoonlijkheidsontwikkeling door het stellen van ik-doelen. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; ze weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid.  

 
Daarnaast bieden wij: 
• 1x per week muziek van een vakdocent 
• 2x per week gym van een vakdocent 
• 1x per week beeldende vorming van een vakdocent 
• Rust en regelmaat in de week door een continurooster van 5 gelijke dagen 
• Naschoolse activiteiten 

 

Wij hebben binnen de school een goede samenwerking met Combiwel. Samen zorgen we voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 
Ouders zijn zeer welkom als partners in onderwijs en opvoeding.  Benieuwd hoe wij ons onderwijs handen en voeten geven? U bent van harte welkom!