Vreedzame School

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en betrokken burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om hun kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

 

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en op school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl

 

BLOKKEN VAN HET PROGRAMMA

 

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen:

 • Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming en omgaan met elkaar)
 • Blok 2 We lossen conflicten zelf op (over leren omgaan met conflicten)
 • Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
 • Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
 • Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (over verantwoordelijkheid nemen)
 • Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s gewerkt.

 

WAT LEREN DE KINDEREN?

 

 De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties.
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
 • Zelfvertrouwen/positief zelfbeeld versterken.

Op de Spaarndammerhout mag iedereen zichzelf zijn. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze school en staan open voor onze verschillen. De basis van hoe wij met elkaar omgaan, hebben we opgenomen in de ‘grondwet’ van de school. Deze basis geldt voor iedereen binnen de school: leerlingen, ouders, leraren en ondersteunend personeel. Onze grondwet ziet er als volgt uit: